Hoạt động Trader Forex

Lọc Các sự kiện

Chỉ hiển thị:
Thông điệp Chia sẻ Trạng thái
Các Giao dịch Mở
Các Giao dịch đã đóng
Chỉ các nhà cung cấp với những người theo dõi thực
Tâm lý Thị trường

Các cặp tiền tệ được chọn bởi ZuluTraders trong vòng 4 tiếng trước

 • EUR/JPY DÀI 96%
 • EUR/USD NGẮN 60.1%
 • GBP/USD DÀI 93.4%
 • USD/JPY DÀI 95.5%
 • USD/CHF DÀI 100%
 • GBP/JPY DÀI 94.2%
 • AUD/USD NGẮN 88.9%
 • USD/CAD NGẮN 64.6%
 • NZD/USD NGẮN 99.6%
 • EUR/GBP NGẮN 80%
 • CHF/JPY DÀI 100%
 • EUR/AUD NGẮN 100%
 • EUR/CAD NGẮN 100%
 • AUD/CAD DÀI 100%
 • AUD/JPY NGẮN 50%
 • CAD/JPY DÀI 100%
 • AUD/NZD NGẮN 100%
 • EUR/NZD DÀI 100%
 • GBP/CAD NGẮN 100%
 • GBP/NZD DÀI 100%
 • AUD/CHF NGẮN 50%
 • NZD/CAD NGẮN 100%
 • NZD/CHF NGẮN 97.7%
 • XAU/USD DÀI 100%