Hoạt động Trader Forex

Lọc Các sự kiện

Chỉ hiển thị:
Thông điệp Chia sẻ Trạng thái
Các Giao dịch Mở
Các Giao dịch đã đóng
Chỉ các nhà cung cấp với những người theo dõi thực
Tâm lý Thị trường

Các cặp tiền tệ được chọn bởi ZuluTraders trong vòng 4 tiếng trước

 • EUR/JPY NGẮN 91.3%
 • EUR/USD NGẮN 89%
 • GBP/USD NGẮN 95.2%
 • USD/JPY NGẮN 83.1%
 • USD/CHF NGẮN 100%
 • GBP/JPY NGẮN 99.6%
 • AUD/USD DÀI 64.1%
 • USD/CAD NGẮN 70%
 • NZD/USD NGẮN 54.2%
 • EUR/GBP NGẮN 100%
 • CHF/JPY NGẮN 100%
 • GBP/CHF NGẮN 100%
 • EUR/AUD DÀI 100%
 • EUR/CAD DÀI 100%
 • AUD/CAD NGẮN 100%
 • AUD/JPY NGẮN 100%
 • CAD/JPY NGẮN 100%
 • NZD/JPY DÀI 100%
 • GBP/AUD DÀI 100%
 • AUD/NZD DÀI 91.7%
 • EUR/NZD NGẮN 50%
 • GBP/CAD DÀI 100%
 • AUD/CHF NGẮN 100%
 • XAU/USD NGẮN 100%
 • US30 DÀI 100%
 • USD/CNH DÀI 100%