กิจกรรมเทรดเดอร์ Forex

กรองเหตุการณ์

การแสดงผลเท่านั้น:
ข้อความแสดงสถานะ
เปิดการซื้อขาย
การซื้อขายที่ปิดแล้ว
เฉพาะเทรดเดอร์ ที่ให้นักลงทุนคัดลอก
ความเชื่อมั่นตลาด

ผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขายของ ZuluTrade ได้เปิดสถานะตามนี้ในระหว่างครั้งที่แล้ว

 • EUR/JPY ยาว 92.6%
 • EUR/USD สั้น 60.5%
 • GBP/USD ยาว 92.4%
 • USD/JPY ยาว 94.6%
 • USD/CHF ยาว 100%
 • GBP/JPY ยาว 94.1%
 • EUR/CHF ยาว 100%
 • AUD/USD ยาว 66.7%
 • USD/CAD ยาว 75%
 • NZD/USD สั้น 98.6%
 • EUR/GBP สั้น 66.7%
 • CHF/JPY ยาว 100%
 • GBP/CHF สั้น 100%
 • EUR/AUD สั้น 100%
 • EUR/CAD สั้น 100%
 • AUD/CAD ยาว 100%
 • AUD/JPY ยาว 100%
 • CAD/JPY ยาว 100%
 • GBP/AUD สั้น 100%
 • AUD/NZD สั้น 97.7%
 • EUR/NZD ยาว 99.4%
 • GBP/CAD สั้น 100%
 • AUD/CHF สั้น 50%
 • NZD/CAD สั้น 100%
 • NZD/CHF สั้น 97.7%
 • XAU/USD ยาว 100%