ZuluTrade luôn chào đón các cá nhân sáng tạo, đổi mới tham gia vào nhóm của chúng tôi trong các văn phòng đặt tại khu bến cảng nổi trội ở cảng Piraeus. Nơi làm việc với tinh thần cộng tác của chúng tôi mang đến các cơ hội đa dạng và lý thú giúp bạn phát triển nghề nghiệp và đóng góp thực sự vào sự thành công của một doanh nghiệp hàng đầu trong ngành.

  • Nền tảng đổi mới, cung cấp các dịch vụ tài chính & mạng lưới xã hội
  • Trên 500 triệu giao dịch mỗi năm
  • Trên 70.000 khách hàng quốc tế
  • Trên 70 nhân viên
  • Tốc độ tăng trưởng nhanh và triển vọng
  • Triết lý Fresh .com